Per 1 januari 2017 maakt Stichting Oranje Comité Dongen als ANBI (Algemeen nut beogende instelling) volgens de Governance Code Cultuur onderstaande gegevens en documenten openbaar.

 • Postadres: Veld 1 5103 HC Dongen
 • RSIN (Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatie Nummer)/fiscaal nummer 816513399
 • Meerjaren beleidsplan
 • Jaarverslag 2022
 • Financieel jaarverslag 2022
 • Verkorte jaarrekening
 • Bestuurssamenstelling:
  • Hubert Broeders, voorzitter
  • Jannie Willemse, secretaris
  • Audrey van Haperen, penningmeester
  • Judith de Hoon, pr
  • Addo Geerts, sponsoring
  • Hans Biemans, techniek
  • Teun Aarden, programmering
  • Niki van Gog, ICT en veiligheid
  • Hans Marcelissen, horeca
  • Saskia Oerlemans, vrijwilligers
 • Beloningsbeleid: De leden van het bestuur en de vrijwilligers genieten geen beloning voor hun werkzaamheden.