ANBI


Per 1 januari 2017 maakt Stichting Oranje Comité Dongen als ANBI (Algemeen nut beogende instelling) volgens de Governance Code Cultuur onderstaande gegevens en documenten openbaar.

Oranje Comité Dongen / Oranjeparkfestival


 • Postadres: Veld 1 5103 HC Dongen
 • RSIN (Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatie Nummer)/fiscaal nummer 816513399
 • Meerjaren beleidsplan
 • Jaarverslag 2020
 • Financieel jaarverslag 2020
 • Verkorte jaarrekening
 • Bestuurssamenstelling:
  • Bas de Jong, voorzitter
  • Jannie Willemse, secretaris
  • Audrey van Haperen, penningmeester
  • Mieke Embrechts, pr
  • Addo Geerts, sponsoring
  • Hans Biemans, techniek
  • Hubert Broeders, programmering
  • Remi Slangen, veiligheid
  • Hans Marcelissen, horeca
 • Beloningsbeleid: De leden van het bestuur en de vrijwilligers genieten geen beloning voor hun werkzaamheden.