Organisatie


De organisatie van het jaarlijkse Oranjeparkfestival, festiviteiten rondom het koningshuis en de activiteiten rondom Dodenherdenking en Bevrijdingsdag is in handen van het Oranje Comité Dongen.

Bestuur


De organisatie van het jaarlijks Oranjeparkfestival en de activiteiten rondom Dodenherdenking is in handen van het Oranje Comité Dongen.

Het bestuur van de vereniging wordt formeel benoemd via de jaarvergadering. In 2009 is besloten om de benoeming van de bestuursleden schriftelijk te laten verlopen. Ook de formele stukken van de jaarvergadering worden schriftelijk gecommuniceerd.

Het bestuur stelt een kandidaat voor. De zittingsduur is drie jaar. Er is een rooster van aftreden, dat verkrijgbaar is bij het secretariaat. Zijn er zwaarwegende argumenten een nieuw bestuurslid te weigeren, dan kan via de schriftelijke toestemming, als alternatief van de jaarvergadering, een benoeming worden tegen gehouden.

Organisatie


Het Oranje Comité Dongen organiseert jaarlijks op 26 april de Oranjenacht en op 27 april het Oranjeparkfestival. ‘Koningsdag beleef je in Dongen’ is het motto en het Dongense publiek heeft dat de afgelopen jaren op een geweldige wijze omarmd. Vele duizenden bezoekers genieten jaarlijks van een gevarieerd festival voor jong en oud.

De organisatie van het Oranjeparkfestival is in de loop der jaren zowel in aantal vrijwilligers als in professionalisering meegegroeid met het festival. Bij de eerste Oranjeparkfestivals werden de voorbereidingen pas zo rond januari opgestart. Tegenwoordig staat er een organisatie die alleen tijdens de grote schoolvakantie even gas terugneemt. In de eerste week nadat de scholen weer begonnen zijn, wordt de organisatie voor het volgende Oranjeparkfestival opgestart.

Het bestuur van het Oranje Comité Dongen bestaat uit 9 personen, die allemaal verantwoordelijk zijn voor hun eigen “vakgebied”. Het festival heeft de afgelopen jaren een zodanige groei meegemaakt, dat de organisatie zich verder heeft uitgebreid. Om het bestuur heen is er dan ook een zogenaamde ‘schil’ gevormd met commissies en commissieleden.

Missie


Het Oranje Comité Dongen staat voor een gevarieerd en vernieuwend Koningsdagprogramma en 4 en 5 mei viering voor de hele Dongense bevolking. In samenwerking met de gemeente Dongen, sponsors, vrijwilligers en leveranciers streven we naar een verrassend Oranjeparkfestival met beheersbare groei. Door een overzichtelijke structuur, gedegen coördinatie van alle activiteiten, risicospreiding en het stellen van lange termijndoelen werken we aan een professionele aanpak en continuïteit van het festival.